Zasady komisu

  • należność wypłacana jest komitentowi po sprzedaży towaru przyjętego w komis
  • przyjęcie towaru odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód, paszport)
  • każdy towar przyjęty w komis jest sprawdzany i wystawiany do sprzedaży z właściwym doi jego stanu opisem
  • towary komisowe objęte są 3-dniową gwarancją rozruchową